* SELAMAT DATANG DI SEKAWAN SERVIS ELECTRONIC * SERVIS:TV,COMPUTER,DVC,Ampli fier dll. * Spesialis Kulkas,AC Rumah, AC mobil dan Mesin Cuci. * Alamat: Taraman Sidoharjo Sragen *

SEKAWAN KUMPULAN GOIB

DZIKIR KUNCI AL FATIHAH

On Wednesday, 30 November 2011 5 comments

Assalamu’alaikum wr wb
salam poro sesepu kwa sedunia..,sahabatku..,sedolor kabe..,izinkan ane memberikan / mengijazahkan amalan DZIKIR KUNCI AL FATIHAH ini kepada sedolor yg membutuhkan..,semoga kiranya amalan ini bermanfaat bagi kita semua…,maafkan saya kepada para ahli hikmah, poro sesepu jika ada kekurangan dalam amalan ini.

Tata caranya:
Baca kunci Al Fatihahnya sebagai berikut:
Hari ahad:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN 616 x
Hari Senin:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ARROHMANIRROHIM 619 x
Hari Selasa:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MALIKI YAUMIDDIN 142 x
Hari Rabu:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
IYYAKA NA ’BUDU WAIYYAKA
NASTAIN 856 x
Hari Kamis:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
IHDINASSHIROTHOLMUSTAQIM 1073 x
Hari Jumat:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
SHIROTHOLLADZIINA AN ’AMTA
ALAIHIM 1837 x
Hari Sabtu:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
GHOIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM
WALADDHOLLIN 4233 x

Baca dzikir waktu maghrib dan subuh.
Selesai baca doa di
bawah ini 7 x:
YAA QOOHIRU YAA AZIIZU YA
ALLAH YAA MUJIB. AQSAMTU
‘ ALAIKUM YAA MALAA’IKATIR
RUHAANIYIIN MINAL U’LWIYYAT
WASSUFLIYYAAT, WA YAA
KHOODIMU FAATIHATIL KITAB,
AJIIBUUNII WA A ’IINUUNII FII
JAMII’I HAWAAIJII. ALUUHAN
ALUUHAN, AL ‘AJLU AL ‘AJLU, AS
SAA’AH AS SAA’H, BIHAQQI SAB’IL
MATSAANI WAL QUR’AANIL
‘AZHIIM. WA BIHAQQIL ASROORI
WAL BAROKAATI FIIHIMA, WA
BIHAQQI MAATA ’TAQIDUUNAHU
MINAL ‘AZHOMATI
WALBURHAAN, WA BI HURMATI
SAYYIDINA MUHAMMADIN
ALAIHISSHOLAATU WASSALAAM,
ALLAHUMMA SAKHIRLII ‘ABDAKA
ARROFROFUL KULLI SYAIIN QODIR

Kuncinya:
YAA MAALIKA YAUMIDDIN,
IYYAKA NA ’BUDU WA IYYAKA
NASTA’IN.

Cara gunakan: baca Al Fatihah 1
atau 3 x tanpa napas. Lanjutkan
baca kunci tadi.

SEMOGA BERMANFAAT

5 comments:

~NauVilla~

Assalamualaikum. selamat pagi da salam sejahtera...
Maaf gan mau tanya. Maksud dari kunci itu apa? Apakah seperti kunci untuk membuka sesuatu? Apa yg dibuka?
Kemudian ada amalan untuk menggunakan di paing bawah, digunakan pada saat apa maksudnya?
Terima Kasih atas Jawabannya,

Salam,

DENMAS REXGO BS

Share nya digamblangkan sekali sedulur,syarAt dan kegunaanya jadi tdk ngambang

Samarta Kristaka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Terima Kasih atas Tag di atas Semoga Allah SWT memberikan Rahmat pada penulis dan para pengamal
Hikmah tersebut ...

Samarta Kristaka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya Mohon ijazah serta Ijin untuk sekiranya menyebarkan amalan tersebut
Alafuminkum, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

fatna angkasa

menjual buku-buku: metafisika,agama,beladiri/silat,tenaga dalam,
kerejekian,penyembuhan,dll.
Copy Link :
http://yourmetafisika.blogspot.co.id/

Post a Comment